با هم کرونا را شکست می دهیم

آشپز و کمک آشپز

 
نام و نام خانوادگی:

 

تلفن:

 

آدرس دقیق:

 

نوع خدمت:

 

جنسیت:

 

نوع مجلس را بنویسید:

 

پخت غذا در آشپزخانه:

 

تعداد مهمانان:

 

روز،تاریخ مجلس:

 

لطفا سوال ریاضی زیر را با صفحه کلید لاتین ( انگلیسی ) پاسخ دهید


3+2:

عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.