استخدام


 

کارجو گرامی با توجه به فعالیت گسترده مجموعه خدماتی و فروشگاهی اینترنتی کاکا لطفا دقیق و واضح به سوالات زیر پاسخ دهید تا بتوانیم شغل پر درآمدی متناسب با شرایط شما پیشنهاد کنیم 

 

نام و نام خانوادگی:


تاریخ تولد :


مجرد   متاهل


اگر فرزند دارید تعداد و سن فرزندان:

 

اگر متاهل هستید آیا همسر شما رضایت دارد شما با کاکا کار کنید:

 

میزان آشنایی شما با زبان انگلیسی چقدر است :

 

آیا گواهینامه رانندگی دارید اگر دارید تاریخ صدور:

 

شماره تماس:

 

مدرک تحصیلی:


آیا بیماری و یا دارو خاصی استفاده میکنید توضیح دهید: 


آدرس دقیق محل سکونت و کد پستی:


نحوه آشنایی با کاکا :

سوابق کاری کامل توضیح دهید و علت انصراف از کار یا علت اخراج از کار را:


میزان آشنایی شما با کامپیوتر و فضای مجازی را کامل توضیح دهید:

 

آدرس خیابانها و مراکز خرید و تجاری و درمانی و اقامتی و تفریحی شهری که میخواهید کار کنید را در چه حد میدانید توضیح دهید:

 

آیا تا کنون از خدمات یا فروشگاه  کاکا  استفاده کرده اید و اگر استفاده کرده اید توضیح دهید بصورت تلفنی یا از طریق اپلیکیشن  یا سایت و یا ربات خدمات گرفته اید و میزان رضایت شما از خدمت مورد نظر:


اگر با خودرو و یا ابزار خود متقاضی فعالیت در کاکا هستید لطفا سال ساخت(مدل) و مشخصات ظاهر و فنی را توضیح دهید:

در چه شیفت و ساعتی قادر به فعالیت و ارائه خدمات در کاکا میباشید:

 

پست الکترونیک(ایمیل):

 

متقاضی کار در کدام بخش یا قسمت از کاکا هستید و چرا این بخش را انتخاب میکنید:


در آخر هر توانمندی و موضویی که کاکا را متقاعد کند با شما به توافق برسد را دقیق توضیح دهید:

 

لطفا سوال ریاضی زیر را با صفحه کلید لاتین ( انگلیسی) جواب دهید


7+2:

عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.