33315555 - 076

استخدام


 

کارجو عزیز برای اینکه براحتی بتوانید فرم استخدام موفقی پر کنید لطفا حتما قبل از پر کردن این فرم قسمت ( درباره ما ) را مطالعه کنید و رشته شغلی خود را تعیین کنید متشکرم

 

نام و نام خانوادگی:

تاریخ تولد :

مجرد   متاهل

اگر فرزند دارید تعداد و سن فرزندان:

اگر متاهل هستید آیا همسر شما رضایت دارد شما با کاکا کار کنید:

میزان آشنایی شما با زبان انگلیسی چقدر است :

آیا گواهینامه رانندگی دارید اگر دارید تاریخ صدور:

شماره تماس:

مدرک تحصیلی:

آیا بیماری و یا دارو خاصی استفاده میکنید توضیح دهید: 

آدرس دقیق محل سکونت و کد پستی:

نحوه آشنایی با کاکا:

سوابق کاری کامل توضیح دهید و علت انصراف از کار یا علت اخراج از کار را:

میزان آشنایی شما با کامپیوتر - فضای مجازی - سایت کامل توضیح دهید:

آدرس خیابانها و مراکز خرید و تجاری و درمانی و اقامتی و تفریحی شهری که میخواهید کار کنید را در چه حد میدانید توضیح دهید:

آیا تا کنون از خدمات کاکا استفاده کرده اید و اگر استفاده کرده اید توضیح دهید بصورت تلفنی یا از طریق اپ یا سایت و یا ربات خدمات گرفته اید و میزان رضایت شما از خدمت مورد نظر:

اگر با خودرو و یا ابزار خود متقاضی فعالیت در کاکا هستید لطفا سال ساخت(مدل) و مشخصات ظاهر و فنی را توضیح دهید:

در چه شیفت و ساعتی قادر به فعالیت در مجموعه کاکا میباشید:

پست الکترونیک(ایمیل):

 

متقاضی کار در کدام بخش یا قسمت از خدمات کاکا هستید:

در آخر هر توانمندی و موضویی که کاکا را متقاعد کند با شما همکاری کند را دقیق توضیح دهید:

 

لطفا سوال ریاضی زیر را با صفحه کلید لاتین ( انگلیسی) جواب دهید


9+2: