استخدام حسابدار

 

کارجو گرامی لطفا اگر به سیستم حسابدار شرکتی و فروشگاهی محک مسلط هستید فرم زیر را پر کنیدنام و نام خانوادگی:

 

تاریخ تولد :

 

وضعیت تاهل:

 

اگر فرزند دارید تعداد و سن فرزندان:

 

میزان آشنایی شما با زبان انگلیسی چقدر است :

 

میزان آشنایی شما با امور مالی و حسابداری چقدر است:

 

میزان آشنایی شما با سیستم حسابداری محک چقدر است:

 

آیا گواهینامه رانندگی دارید اگر دارید تاریخ صدور:

 

شماره تماس:

 

مدرک تحصیلی:

 

آیا بیماری و یا دارو خاصی استفاده میکنید توضیح دهید: 

 

آدرس دقیق محل سکونت و کد پستی:

 

نحوه آشنایی با کاکا مارکت:

مهم دقیق بنویسید: سوابق کاری خود را کامل توضیح دهید و علت انصراف از کار یا علت اخراج از کار را:

 

مهم : میزان آشنایی شما با فضای مجازی و وب سایت چقدر است کامل توضیح دهید:

 

آیا تا کنون از خدمات کاکا استفاده کرده اید و اگر استفاده کرده اید توضیح دهید بصورت تلفنی یا از طریق اپ یا سایت و یا ربات خدمات گرفته اید و میزان رضایت شما از خدمت مورد نظر:

 

 

پست الکترونیک(ایمیل):

 

 

در آخر هر توانمندی و موضویی که کاکا مارکت را متقاعد کند با شما همکاری کند را دقیق توضیح دهید:

 

لطفا سوال ریاضی زیر را با صفحه کلید لاتین ( انگلیسی) جواب دهید


4+2:

عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.