با هم کرونا را شکست می دهیم

امداد خودرو

 


نام و نام خانوادگی:

 

تلفن تماس:

 

نوع امداد مورد نیاز:

 

نوع خودرو که نیاز به امداد دارد:

 

آدرس :

 

لطفا سوال ریاضی زیر را با صفحه کلید لاتین ( انگلیسی ) پاسخ دهید8+2:

عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.