تامین کنندگان

 نام و نام خانوادگی  :                      

تلفن همراه :                                 

تلفن ثابت :                                  

 

پیش شماره تلفن ثابت :                

نام کسب کار شما :                        

آدرس دقیق محل فعالیت :             

 

ساعات ارائه خدمت :                     

در چه روزهایی و ایامی تعطیل هستید و نمیتوانید این خدمت را ارائه بدهید  :  

                                                           

آیا به تنهایی فعالیت دارید یا دارای همکار هستید و یا بصورت تیمی فعالیت دارید :

 

                                                

آیا مجوز فعالیت دارید اگر دارید لطفا شماره و تاریخ اعتبار مجوز و سازمان

صنف صادره کننده مجوز را بنویسید:                   

 

                                                                                   

آیا ابزار کار و یا وسیله نقلیه دارید :  

                                                 

در پایان هر گونه توضیحی در خصوص فعالیت خود دارید بنویسید :  

                                                

       
     
                                       3+2:                                                                                                       
                                        

                                                                   

عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.