با هم کرونا را شکست می دهیم

تاکسی سرویس

 نام و نام خانوادگی:

 

تلفن تماس:

 

نوع سرویس درخواستی:

 

آدرس مبدا:

 

آدرس مقصد:

 

روز،تاریخ،ساعت:

 

توضیحات:

 

لطفا سوال ریاضی زیر را با صفحه کلید لاتین ( انگلیسی ) پاسخ دهید5+2:

عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.