تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: بندرعباس بلوار امام حسین (ع) بازار بزرگ امام حسین (ع) ورودی جنب بانک سپه

آدرس دفتر تهران: تهران - پارک علم و فناوری پردیس- واحد کوآپ

ـــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلفن: 

خدمات: 09337113737

محصولات: 09337113727

-

 

ایمیل گرفتن نمایندگی و بخش تامین کنندگان:

pbhco.manager@gmail.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ایمیل:

pbhco.ir@gmail.com

عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.