با هم کرونا را شکست می دهیم

تماس با ما

اطلاعات تماس با کاکا مارکت

آدرس دفتر مرکزی: بندرعباس بلوار امام حسین (ع) بازار بزرگ امام حسین (ع) ورودی جنب بانک سپه پلاک19  کد پستی : 7919951185

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلفن: 

07633315555

07633315656
___________________________________________________

سامانه پیام کوتاه:

50004000315555

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دریافت کارت ویزیت الکترونیکی از طریق گوشی تلفن همراه:
لطفا کلمه ( کاکا) یا ( کاکا مارکت ) را به شماره 10008590 پیامک کنید تا سایر اطلاعات برای شما پیامک شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارتباط با بخش فروشگاهی:

همراه: 09337113727

 ارتباط از طریق تلگرام و سایر پیام رسان ها :

@kakamarket_shop

ایمیل: kakamarket.shop@gmail.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارتباط با بخش های خدمات منازل :

همراه : 09337113737

ارتباط از طریق تلگرام و سایر پیام رسان ها: 
@kakamarket_services  

ایمیل بخش خدمات منازل:

kakamarket.services@gmail.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارتباط با بخش حمل و نقل :

همراه: 09337113730

ارتباط از طریق تلگرام و سایر پیام رسان ها:

@kakamarket_taxi

ایمیل:

kakamarket.taxi@gmail.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارتباط با بخش فنی :

همراه : 09337113735

ارتباط از طریق تلگرام و سایر پیام رسان ها:

@technical_kakamarket

ایمیل بخش فنی :

kakamarket.technical@gmail.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارتباط با بخش برگزاری مجالس:

همراه:09337113747

 ایمیل :

kakamarket.events@gmail.com

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

ایمیل گرفتن نمایندگی و بخش تامین کنندگان:

Kakamarket.manager@gmail.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ایمیل کلی:

info@kaakaa.ir

kaakaa33100@gmail.com

عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.