با هم کرونا را شکست می دهیم

پیشنهادات

جهت ثبت شکایات و انتقادات و پیشنهادات لطفا  فرم زیر را به دقت پر نمایید و چنانچه مایل هستید نتیجه درخواست شما به اطلاع شما برسد تمامی فیلدها را پر نمایید :

 

 

 

شماره تماس (اختیاری):

 

ایمیل (اختیاری):

 

 

عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.