33315555 - 076

حمل خرده بار به تمام نقاط

 

حمل و نقل بارهای کوچک و بزرگ شما از درب منزل تا سراسر ایران بصورت حمل مشترک با هزینه ارزانتر از همه جا

 نام و نام خانوادگی:

 

آدرس و تلفن مبدا:

 

آدرس و تلفن مقصد:

 

مبلغ ارزش بار برای بیمه:

 

سازنده کالا کدام کشور است:

 

نوع بار را دقیق بنویسید:

 

روز،تاریخ، ساعت تحویل بار:

 

توضیحات:

 

لطفا سوال ریاضی زیر را با صفحه کلید لاتین ( انگلیسی ) پاسخ دهید.4+2: