33315555 - 076

خدمات فنی

مشتری خوبم لطفا این فرم را با دقت جهت دریافت خدمات فنی پر نمایید و پس از ارسال منتظر تماس از سوی کاکا مارکت باشید


نام و نام خانوادگی:

تلفن تماس:

 

نوع خدمات مورد نیاز:

برقکشی و رفع عیوب

لوله کشی و تعمیرات وابسته ساختمان

کلید سازی

دوخت و نصب پرده

مشکل فنی یا کار درخواستی فنی خود را دقیق شرح دهید:

 

آدرس دقیق جهت ارسال نیرو یا تیم فنی :

 

هر توضیحی که بتوان خدمات بهتری به شما ارائه نمود را بنویسید:

 

 

لطفا سوال ریاضی زیر را با صفحه کلید لاتین ( انگلیسی) جواب دهید.
5+2: