با هم کرونا را شکست می دهیم

خدمات پزشکی و پرستاری

مشتری گرامی جهت دریافت خدمات پرستاری کاکا لطفا فرم زیر را با دقت پر نمایید:

 نام و نام خانوادگی درخواست کننده:

 

نام و نام خانوادگی بیمار، سالمند، کودک :

 

تلفن :

 

سن و جنسیت بیمار:

 

نوع خدمت مورد نیاز خود را لطفا انتخاب بفرمایید:

 

ویزیت پزشک متخصص............................... 2000000 ریال  ........................... هزینه شامل ایاب و ذهاب میباشد.

ویزیت پزشک عمومی................................. 1500000 ریال  ............................ هزینه شامل ایاب و ذهاب میباشد.

مراقبت از بیمار توسط کمک پرستار........... 100000 ریال ................................ به ازای هر ساعت

مراقبت حرفه ای پرستاری از بیمار عادی بالای 6 ساعت.... 140000 ریال ............................کمتر از 6 ساعت به ازای هر خدمت محاسبه میشود.

مراقبت حرفه ای پرستاری از بیمار عادی با محدودیت حرکتی بالای 6 ساعت.... 170000 ریال...کمتر از 6ساعت به ازای هر خدمت محاسبه میشود.

مراقبت حرفه ای پرستاری از بیمار مراقبت ویژه قلبی بالای 6 ساعت..... 200000 ریال .... کمتر از 6 ساعت به ازای هر خدمت محاسبه میشود.

فیزیوتراپی................................................ 1000000 تا 1500000 ریال......... هر جلسه و حداکثر 10 جلسه در ماه.

لوله گذاری NG TUB معده ..................... 1000000 ریال............................... هزینه شامل ایاب و ذهاب ، مصرفی و حق فنی.

تعویض کاتتر یا سوند مثانه....................... 1000000 ریال ............................... هزینه شامل لوازم مصرفی و ست ارائه خدمت.

دیالیز صفاقی........................................... 1000000 ریال ............................... با دستور پزشک توسط توسط پرستار دوره دیده.

خارج کردن سوند ادراری وفولی............. 300000   ریال ................................ هزینه شامل لوازم مصرفی و ست ارائه خدمت.

سرم تراپی( رگ گیری ، وصل سرم)....... 500000  ریال .................................. هزینه مواد مصرفی بطور جداگانه محاسبه میشود.

تزریقات یا خونگیری.............................. 300000 ریال .................................... هزینه شامل ایاب و ذهاب و مصرفی و حق فنی.

گرفتن نمونه خون و ارسال به آزمایشگاه... 500000 ریال................................... هزینه شامل ایاب و ذهاب و مصرفی و حق فنی.

تعویض پانسمان ساده تا 20 سانت.......... 500000 ریال ................................... هزینه شامل ایاب و ذهاب و مصرفی و حق فنی.

تعویض پانسمان بیش از 20 سانت......... 700000 ریال ................................... هزینه شامل ایاب و ذهاب و مصرفی و حق فنی.

تعویض پانسمان زخم بستر و دیابتی....... 700000 ریال ................................... هزینه شامل ایاب و ذهاب و مصرفی و حق فنی.

بریدن بافت مرده زخم........................... 1000000 ریال ................................. هزینه شامل ایاب و ذهاب و مصرفی و حق فنی.

پانسمان موارد سوختگی تا 25درصد..... 700000 ریال ................................... هزینه شامل ایاب و ذهاب و مصرفی و حق فنی.

رگ گیری بوسیله اسکالپ وین.............. 500000 ریال .................................... هزینه شامل ایاب و ذهاب و مصرفی و حق فنی.

انجام طب سوزنی توسط متخصص...... 1500000 ریال ................................. هزینه شامل ایاب و ذهاب و مصرفی و حق فنی.

سوچر سطحی پوست هر کدام.............. 100000 ریال .................................. هزینه شامل ایاب و ذهاب و مصرفی و حق فنی.

چک علائم حیاتی( فشارخون،ضربان،دما)... 200000 ریال .............................. هزینه شامل ایاب و ذهاب و مصرفی و حق فنی.

اندازه گیری قند خون............................ 200000 ریال ................................. هزینه شامل ایاب و ذهاب و مصرفی و حق فنی.

انجام انما ، تنقیه.................................. 1200000 ریال ...............................هزینه شامل ایاب و ذهاب و مصرفی و حق فنی.

اعزام پرستار همراه آمبولانس............. 20000 ریال  ................................... به ازای هر کیلومتر.

پانسمان نوین برای انواع زخم............ 1000000 ریال ................................ هزینه وسایل مصرفی جداگانه محاسبه میشود.

شستشوی مثانه................................ 700000 ریال ................................... هزینه وسایل مصرفی جداگانه محاسبه میشود.

شستشوی حلق و ریه...................... 700000 ریال ................................... هزینه شامل ایاب و ذهاب و مصرفی و حق فنی.

حمام بیمار در منزل....................... 500000 ریال ................................... توسط خدمات یا کمک بهیار

گذاشتن کاندوم شیت..................... 200000 ریال .................................... هزینه شامل ایاب و ذهاب و مصرفی و حق فنی.

گرفتن نوار قلب........................... 800000 ریال ..................................... هزینه شامل ایاب و ذهاب و مصرفی و حق فنی.

کشیدن بخیه............................ 200000 ریال ...................................... هزینه شامل ایاب و ذهاب و مصرفی و حق فنی.

سرم تراپی با آنتی بیوتیک ........ 500000 ریال ....................................... هزینه ایاب و ذهاب و حق فنی.

صدور گواهی فوت................. 1000000 ریال ..................................... هزینه شامل ایاب و ذهاب و حق فنی.

باز کردن یا برداشتن یا دونیم کردن گچ..... 400000 ریال .................... هزینه شامل ایاب و ذهاب و مصرفی و حق فنی.

اکسیژن تراپی با نازال و ماسک بدون ساکشن... 500000 ریال .............. هزینه شامل ایاب و ذهاب ، آموزش ، اتصال تجهیزات.

تنظیم دستگاه مراقبت ویژه ................300000 ریال ....................... هزینه شامل ایاب و ذهاب و آموزش.

اجاره دستگاه اکسیژن ساز ........... 500000 ریال ............ به ازای هر روز و هزینه شامل ایاب و ذهاب و حق فنی.

اجاره دستگاه ساکشن.................... 150000 ریال ............ به ازای هر روز هزینه شامل ایاب و ذهاب.

اجاره کپسول اکسیژن 10 لیتری..... 300000 ریال ............... به ازای هر روز و هزینه شامل ایاب و ذهاب.

اجاره دستگاه فتوتراپی جهت رفع زردی نوزاد........500000 ریال ..... به ازای هر روز و هزینه شامل ایاب و ذهاب.

 

 

سابقه بیماری:

 

توضیحات :

10+2:

عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.