33315555 - 076

سالن آرایی کاکا

 

مشتری خوبم برای ثبت سفارش خدمات سالن آرایی لطفا فرم زیر را با دقت پر کنید و منتظر تماس کارشناسان کاکا باشیدنام و نام خانوادگی:

 

تلفن تماس:

 

آدرس دقیق محلی که قرار است سالن آرایی شود:

 

نوع مراسم:

 

مکان برگزاری مراسم:

 

روز،تاریخ برگزاری مراسم:

 

تعداد تقریبی مهمانان:

 

توضیحات:


لطفا سوال ریاضی زیر را با صفحه لاتین ( انگلیسی ) پاسخ دهید
2+2: