با هم کرونا را شکست می دهیم

سرویس مدارس و شرکتها

 نام و نام خانوادگی:

 

تلفن تماس:

 

نوع سرویس درخواستی:

 

نوع خدمات:

 

آدرس مبدا:

 

آدرس مقصد:

 

اگر برای سرویس مدارس خدمات میخواهید لطفا نام و سن و جنسیت دانش آموز را دقیق بنویسید:

 

روز،تاریخ،ساعت یا شیفت را اعلام بفرمایید:

 

اگر برای سرویس شرکت یا سازمان میباشد لطفا تعداد پرسنل را اعلام بفرمایید:

 

لطفا سوال ریاضی زیر را با صفحه کلید لاتین ( انگلیسی ) پاسخ دهید.4+2:

عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.