با هم کرونا را شکست می دهیم

مبل شویی

 

 

نام و نام خانوادگی:

 

تلفن:

 

آدرس دقیق:

 

نوع و تعداد مبل:

 

روز،تاریخ،ساعت حضور تیم مبل شویی را بنویسید:

هر توضیحی که واحد مبل شویی کاکا مارکت بتواند خدمات بهتری به شما ارائه نماید را کامل و واضح بنویسید:

 

نکته مهم:

مشتری خوبم لطفا حتما پس از انجام خدمت مبل شویی توسط سفیران کاکا مارکت در بخش مبل شویی خواهشمند هستیم نظرات و انتقادات و پیشنهادات سازنده و میزان رضایت خود را از طریق صفحه انتقادات و شکایات با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم با آموزش سفیران ( پرسنل) خود برای دفعات بعد خدمات بهتری به شما ارائه نماییم . منتظر انتقادات و پیشنهادات سازنده شما پس از انجام کارها هستیم.

 

لطفا سوال ریاضی زیر را با صفحه کلید لاتین ( انگلیسی ) جواب دهید.


9+2:

عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.