با هم کرونا را شکست می دهیم

موسیقی و مداحی

 


نام و نام خانوادگی:

 

تلفن:

 

روز،تاریخ، ساعت مجلس:

 

نوع مجلس:

 

آدرس دقیق:

 

توضیحات:

 

لطفا سوال ریاضی زیر را با صفحه کلید لاتین ( انگلیسی) پاسخ دهید


7+2:

عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.