اخبار
نحوه ارسال سفارشات
در پیک خصوصی: از زمان ثبت سفارش نهایتا 60 دقیقه و هزینه پیک خصوصی مبلغ 20 هزار تومان میباشد. در پیک عمومی: از زمان ثبت سفارش نهایتا 3 ساعت و در صورتی که خرید شما بیشتر از 150 هزار تومان باشد هزینه ارسال رایگان میباشد و در سفارشات زیر 150 هزار تومان مبلغ 15 هزار تومان هزینه ارسال تعلق میگیرد.
ادامه...