33315555 - 076
اخبار

نحوه ارسال سفارشات تا مبلغ 50 هزار تومان

سفارشات تا مبلغ 50 هزار تومان برای چه مشتریانی ارسال میشود: 1: مشتریانی که در طول هفته حداقل 3 خرید بالای 50هزار تومان داشته باشند. 2: مشتریانی که در طول هفته حداقل 1 خرید بالای 100هزار تومان داشته باشند. 3: مشتریانی که هزینه پیک خصوصی 5 هزار تومان پرداخت نمایند. در غیر اینصورت خریدها تا مبلغ 50 هزار تومان با پیک عمومی ارسال نمیشود.

استخدام پیک موتوری و یکدستگاه سواری صندوق دار

واحد کاکا مارکت جهت توزیع سفارشات مشتریان خود یکدستگاه خودرو سواری صندوق دار با راننده و یکدستگاه موتورسیکلت با راننده با حقوق ماهیانه و پورسانت استخدام میکند لطفا جهت استخدام به سایت مراجعه و فرم استخدام پر کنید و منتظر تماس از سوی کاکا مارکت برای تعیین مصاحبه حضوری باشید

آگهی استخدام واحد خدمات نیروی انسانی

واحد خدمات نیروی انسانی مجموعه خدماتی و فروشگاهی کاکا استخدام میکند...

آگهی استخدام واحد فنی مجموعه خدماتی و فروشگاهی کاکا

واحد فنی مجموعه خدماتی و فروشگاهی کاکا از افراد فنی که توانمندی تشکیل گروه فنی در رشته خود را دارند دعوت به همکاری میکند

آگهی استخدام انواع خودرو با راننده

واحد حمل و نقل مجموعه خدماتی و فروشگاهی کاکا استخدام میکند...