اخذ اسناد مناقصه یا مزایده

لطفا برای ثبت سفارش اخذ اسناد مناقصه یا مزایده با دقت فرم ذیل را پر نمایید:

ای دی تلگرام: kaakaa_services

 

نام و نام خانوادگی:

 

نام شرکت یا موسسه:

 

تلفن ثابت:

 

تلفن همراه:

 

ایمیل:

 

محل دریافت مدارک شرکت شما( ترمینال ، پست، فرودگاه،ایمیل ، تلگرام) و شماره بارنامه :

 

چنانچه نیاز هست هزینه ای جهت اخذ اسناد بحساب بانک ریخته شود لطفا مبلغ و نام بانک و نام واریز کننده و شماره حساب و شماره ملی یا شناسه ملی را دقیق بنویسید:

 

نام دستگاه یا شرکت و سازمان مناقصه یا مزایده گذار همراه با آدرس دقیق و تلفن :

 

شماره و نوع و نام  مناقصه یا مزایده:

 

اسناد به چه طریق برای شما ارسال شود؟

 

آدرس و تلفن و نام گیرنده اسناد همراه با کد ملی و کد پستی:

 

هر موضوع یا توضیحی که کاکا بتواند خدمات بهتری به شما ارائه نمایید را بنویسید:

 

ارسال نامه یا فایل( فقط فایل های عکس یا zip و با حجم حداکثر 3 مگابابت ):

  • 20000
  • 10000