خشکشوییمشتریان گرامی بدلیل تعطیلات واحد خشکشویی تا تاریخ 16 فروردین تعطیل میباشد و امکان تغییر قیمت نیز وجود دارد لذا چنانچه سفارشی ثبت کردید برای تاریخ فوق الذکر در مسیر ثبت و اقدام قرار میگیرد و احتمال کم شدن و زیاد شدن قیمتها نیز وجود دارد
متشکرم

نام و نام خانوادگی:

تلفن:

آدرس دقیق:

خدمات مورد نیاز و توضیحات:

3+2:


  • 20000